Back-End

Bahagian Back-End merupakan nadi kepada SPPB yang terdiri daripada perkakasan server pelayan, perisian dan jalinan komunikasi komputer.  Data-data kompaun yang dimuat turun ke dalam server akan melalui jaringan terus kepada pihak JPJ bagi membolehkan maklumat pemilik kenderaan  diperolehi bagi proses penghantaran Notis-notis Peringatan dan Notis Pendakwaan.

serverJPJ

Setakat ini, lebih tiga puluh laporan yang telah disediakan dapat memberi panduan dan menjadi alat pengurusan  terpenting yang merangkumi aspek berikut:
  1. Operasi Penguatkuasaan
  2. Kutipan Hasil dan Pengurusan Kewangan
  3. Pembatalan dan Rayuan
  4. Peringatan dan Pendakwaan
Reports