Front-End

Bahagian Front-End SPPB merupakan bahagian hadapan utama sistem yang melibatkan pengeluaran kompaun oleh pegawai penguatkuasa PBT di tempat letak kereta.  Peralatan komputer “handheld” dan pencetak thermal dengan komunikasi “bluetooth” terkini akan dibekalkan kepada setiap pegawai.

PrinterHandheld

Komputer tangan mampu merakamkan gambar-gambar bukti yang bagi membantu proses pendakwaan.  Segala maklumat yang dikumpul di tapak akan diproses selanjutnya di bahagian back-end. 

Sistem Handheld