Pengenalan

Pejabat Godell

Godell Parking Sdn Bhd (GPSB) merupakan sebuah syarikat Bumiputera berdaya maju yang menguruskan lebih 60,000 petak letak kereta awam di Negeri Selangor termasuk di Majlis Perbandaran Petaling Jaya, Majlis Perbandaran Subang Jaya, Majlis Daerah Kuala Langat dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.  

Pelbagai sistem maklumat  berkomputer telah dibangunkan dalam memantapkan operasi dan pengurusan tempat letak kereta termasuklah Integrated Parking Management System (IPMS), Monthly Pass Management System (MPMS), Geographical Information System dan sebagainya.

Sistem Pengurusan Penguatkuasaan Bersepadu (SPPB) merupakan sistem terpenting  yang telah dimajukan mempunyai kelebihan-kelebihan berikut:

Penguatkuasa

  • Meningkatkan efisensi penguatkuasaan letak kereta dari aspek pengeluaran kompaun dan pendakwaan;
  • Meningkatkan kadar kepatuhan pembayaran letak kereta;
  • Meningkatkan tahap kutipan kompaun;
  • Meningkatkan hasil kutipan kompaun;

SPPB boleh dibahagikan kepada tiga (3) bahagian iaitu: