Pendakwaan

Pendakwaan akan dikenakan kepada Pesalah yang gagal menjelaskan bayaran kompaun setelah Notis Peringatan 1, 2 dan 3 dikeluarkan.  Pendakwaan dapat dijalankan dengan lebih mudah melalui Pengeluaran Notis Pra-Pendakwaan di mana laporan SPPB dapat mengenal pasti pesalah tegar lengkap dengan maklumat-maklumat sokongan yang diperlukan di mahkamah.

Penyenaraian hitam dilaksanakan menggunakan pengkalan data yang mengandungi semua maklumat mengenai pesalah tegar yang akan dimuat turun ke dalam komputer “handheld”.  Ini membolehkan pesalah tegar dikenalpasti serta-merta di tapak untuk tindakan kunci tayar, tundaan atau sebagainya.

SPPB yang ditawarkan GPSB telah dimajukan sendiri oleh GPSB dan terbukti kejayaannya di Majlis Daerah Kuala Langat (MDKL) dengan memenangi anugerah KMK pada tahun 2008.

Kerjasama pintar Menang-Menang yang di tawarkan tidak melibatkan sebarang risiko kepada pihak PBT baik dari aspek kos kapital (capital expenditure) modal mahupun operasi. Ini boleh direalisasikan melalui elemen perkongsian keuntungan atau kerjasama lain yang bersesuaian dengan aspirasi pihak PBT.

GPSB amat mengalu-alukan sebarang pertanyaan mengenai SPPB dan amat berbesar hati untuk memberikan satu presentasi terperinci termasuk demonstrasi secara on-line mengenai sistem ini tanpa sebarang obligasi kepada pihak PBT Tuan. Segala pertanyaan boleh dimajukan terus kepada Pengarah Bahagian Komersil, En Mohd Tazley Nik Nordin di talian 03-55159898 atau 016-2514748 atau   e-mail: tazley@godell.com.my.